BOLALARDA G’ILAYLIKNI OLIB BORISH TAKTIKASINI RETROSPEKTIV TAHLILI

BOLALARDA G’ILAYLIKNI OLIB BORISH TAKTIKASINI RETROSPEKTIV TAHLILI

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.57231/j.ao.2023.1.1.050

Ключевые слова:

bolalarda gilaylik, retsessiya, rezektsiya, ambliyopiya, gilaylik jarrohligi

Аннотация

Dolzarbligi. Gilaylik — bolalik davrida ko’rish patologiyasining eng keng tarqalgan shakllaridan biri. Rivojlangan gilaylikni bolaning xarakterini shakllantirishga salbiy ta’sirini va kelajakda kasbiy yo’nalishning cheklanishini hisobga olgan holda, ushbu muammoning shubhasiz tibbiy, biologik va ijtimoiy ahamiyatini ta’kidlash kerak. Maqsad: Gilaylikli bolalarni davolash taktikasini retrospektiv tahlil qilish. Materiallar va usullar. Respublika klinik oftalmologik shifoxonasida 01.01.2022–06.01.2022 yillarda operatsiya qilingan 111 nafar bemorning kasallik tarixini retrospektiv tahlil qilindi. Natijalar. Bemorlarni tashxis bo’yicha taqsimlash shuni ko’rsatdiki, tashqariga oguvchi gilaylik ko’proq ustun bo’lib, 39% (43 holat) ni tashkil qiladi, ichkariga oguvchi gilaylikga qaraganda — 33% (37 holat). Shu bilan birga, vertikal komponentli gilaylik 28% hollarda (31 bemor) sodir bo’lgan. Bir yoki ikkala ko’zning og’ishini tekshirishda 38 (34%) holatda bir tomonlama gilaylik, 73 (66%) holatda ikki tomonlama gilaylik aniqlangan. Ko’rish keskinligi 0–0,09 12% hollarda, 0,1–0,5 27%, 0,6–0,8 17%, 0,9–1,0 43% hollarda aniqlangan. Shunday qilib, tekshirilgan bolalarning deyarli yarmida ko’rish keskinligi yuqori edi. 55% hollarda bemorlarda okulomotor mushaklarning retsessiyasi, 17% retsessiya + mushak rezeksiyasi, 8% miotomiya, 5% retsessiya + mushaklar rezektsiyasi, 5% retsessiya + mushaklarning transpozitsiyasi bajarilgan. Hulosalar. Gilaylik bilan og’rigan bemorlar asosan gipermetropiya, miyopiya, miyopik astigmatizm va ambliyopiyadan aziyat chekishadi. Ko’pgina hollarda, gilaylik bilan og’rigan bolalarda ko’rish keskinligi yuqori. Operatsiyadan so’ng, binokulyar ko’rishni tiklash uchun bemorlarga sinaptofor, vitamin terapiyasi bo’yicha mashg’ulotlar buyurilishi kerak.

Биографии авторов

Kh.M. Kamilov, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

Tibbiyot fanlari doktori, Oftalmologiya kafedrasi mudiri, professor

M. S. Kasimova, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

Tibbiyot fanlari doktori, Oftalmologiya kafedrasi professori

N. M. Saydalieva, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

Tibbiyot fanlari doktori, Oftalmologiya kafedrasi assistenti

G.Kh. Khamraeva, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

Oftalmologiya kafedrasi mustaqil izlanuvchisi

Библиографические ссылки

Аветисов ЭС. Содружественное косоглазие. Медицина. 1977;312. [Avetisov ES. Concomitant strabismus. Medicine. 1977;312. (In Russia).].

Волкова ЕА. Неврологические аспекты оптосенсорных и оптомоторных нарушений при содружественном косоглазии: дис. — Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. ИП Павлова, 2004. [Volkova EA. Neurological aspects of ptosensory and optomotor disorders in concomitant strabismus: dis. — Saint-Petersburg State Medical University. IP Pavlova, 2004. (In Russia).].

Федоров СН и др. Способ лечения осевой прогрессирующей миопии. 2000. [Fedorov SN et al. Method for the treatment of axial progressive myopia. 2000. (In Russia).].

Ларионова ОВ, Дравица ЛВ. Современный взгляд на эпидемиологию и этиопатогенез содружественного косоглазия. Проблемы здоровья и экологии. 2019;3 (61): 12–17. [Larionova OV, Dravitsa LV. A modern view on the epidemiology and etiopathogenesis of concomitant strabismus. Problems of health and ecology. 2019;3(61):12–17. (In Russia).].

Сомов ЕЕ. Амблиопия. Клиническая офтальмология. 4‑е изд. 2017:158–162. [Somov EE. Amblyopia. Clinical ophthalmology. 4th ed. 2017:158–162. (In Russia).].

Загрузки

Опубликован

2023-02-22

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...