КЎЗНИНГ ШАХСИЙ ҲИМОЯ ВОСИТАЛАРИ ЭВОЛЮЦИЯСИ

КЎЗНИНГ ШАХСИЙ ҲИМОЯ ВОСИТАЛАРИ ЭВОЛЮЦИЯСИ

Авторы

  • Х. М. Камилов Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази
  • А. Р. Худойберганов Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

DOI:

https://doi.org/10.57231/j.ao.2023.3.3.018

Ключевые слова:

офтальмология, кўрув аъзоси жароҳати, кўз ёт жисми, шахсий ҳимоя воситалари, профилактика

Аннотация

Долзарблиги. Кўрув аъзоси жуда нозик аъзо ҳисобланиб, бевосита инсоннинг ҳаёт сифатини белгилаб беради. Кўзлар ўзини табиий равишда турли хил хавф-хатарлардан ҳимоя қилишига қарамасдан, жароҳат олиши осон, бу эса кўришнинг кескин пасайишига, қисман ёки тўлиқ кўрликка олиб келиши мумкин. Кўз қовоқлари, киприклар ва бошқа таркибий қисмлар механик тўсиқ сифатида кўзлар учун табиий ҳимоя воситалари вазифасини бажаради, лекин, кўрув аъзосининг аксарият жароҳатларини олдини олиш учун фақат табиий ҳимоянинг ўзи етарли эмас. Шикастланишларнинг кўпчилиги хавфсизлик қоидаларига риоя қилмаслик натижасида юзага келади. Бундай жароҳатлардан сақланиш ва оғир асоратларни олдини олишда кўзни ҳимоя қилувчи шахсий ҳимоя воситаларининг ўрни муҳимдир. Ушбу мақоланинг мақсади - кўрув аъзоси жароҳатларининг олдини олиш стратегиялари эволюциясини кўрсатишдир. Материаллар ва усуллар. Кўз  шикастланишининг турлари, шунингдек, шикастланишнинг олдини олиш усуллари вақт ўтиши билан сезиларли даражада ўзгарди. Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Кўрув аъзосини турли хил хавф-хатарлардан ҳимоя қилиш ҳақидаги билимлар XV асрдаёқ пайдо бўлган, кўзни ҳимоя қилиш учун бошга саллага ўхшаш ўралган ҳимоя воситаларидан фойдаланилган, зарбага чидамли шаффоф материал бўлмаган, шунинг учун тўрсимон материал ёки дока ишлатилган.

Биографии авторов

Х. М. Камилов, Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Ўзбекистон Қаҳрамони, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Офтальмология кафедраси мудири

А. Р. Худойберганов, Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Офтальмология кафедраси таянч докторанти

Библиографические ссылки

Камилов Х.М., Худойберганов А.Р. Республика кўз касалликлари клиник шифохонасида шошилинч офтальмологик ёрдам эпидемиологияси. Тошкент.: ТТА ахборотномаси. 2022;4:147-150. [Kamilov X.M., Xudoyberganov A.R. Respublika koz kasalliklari klinik shifoxonasida shoshilinch oftalmologik yordam epidemiologiyasi. Toshkent.: TTA axborotnomasi. 2022;4:147-150.].

Dain S. J. Materials for occupational eye protection. Clin Exp Optom, 2012, p. 129–139.

Dusaj A., Baranwal V. K. A sutdy of the effectiveness of ocular protection. Int J Sci Res, 2016, p. 23–24.

Hoskin A. K., Philip S., Dain S. J., Mackey D. A. Spectacle-related eye injuries, spectacle-impact performance and eye protection. Clin Exp Optom, 2015, p. 203–209.

Zakrzewski H., Chung H., Sanders E., Hanson C., Ford B. Evaluation of occupational ocular trauma: are we doing enough to promite

eye safety in the workplace. Can J Ophthalmol, 2017, p. 338–342.

Туйчибаева Д.М. Основные характеристики динамики показателей инвалидности вследствие глаукомы в Узбекистане. Офтальмология. Восточная Европа. 2022;12.2:195-204. [Tuychibaeva D.M. Main Characteristics of the Dynamics of Disability Due to Glaucoma in Uzbekistan. "Ophthalmology. Eastern Europe", 2022;12.2:195-204. (in Russian)]. https://doi.org/10.34883/PI.2022.12.2.027

Tuychibaeva DM. Longitudinal changes in the disability due to glaucoma in Uzbekistan. J.ophthalmol.(Ukraine).2022;4:12-17. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202241217

Agzamova S.S. Improvement of diagnostics and treatment of ophthalmic complications in zygomatic and orbital injuries. "Ophthalmology. Eastern Europe". 2021:11(3);311-320. https://doi.org/10.34883/PI.2021.11.3.030

Агзамова С.С. Ретроспективный анализ состояния офтальмологического статуса при травмах скулоорбитального комплекса. Stomatologiya. 2021;1(82):89–92. https://doi.org/10.34920/2091-5845-2021-29

Янгиева Н.Р, Туйчибаева Д.М. Эффективность вторичной профилактики возрастной макулярной дегенерации. Биология ва тиббиёт муаммолари. 2021; 21(3):158–161. [Yangieva NR, Tuychibaeva DM. The effectiveness of secondary prevention of age-related macular degeneration. Biology va tibbiyot muammolari. 2021; 21(3):158–161. (In Russ.)].

Янгиева Н.Р, Туйчибаева Д.М. Эффективность лютеинзеаксантин содержащего витамино- минерального комплекса в медикаментозной терапии возрастной макулярной дегенерации. Медицина и инновации. 2021;1(3): 20–28. [Yangieva NR, Tuychibaeva DM. Efficiency of luteinzeaxanthin-containing vitamin- mineral complex in drug therapy of age-related macular degeneration. Medicine and innovations. 2021;1(3): 20–28. (In Russ.)].

Загрузки

Опубликован

2023-05-23

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...