REFRAKSION AMBLIOPIYANI DAVOLASHDA LASIK AMALIYOTINING АHAMIYATI

REFRAKSION AMBLIOPIYANI DAVOLASHDA LASIK AMALIYOTINING АHAMIYATI

Авторы

  • N.R. Yangieva Toshkent davlat stomatologiya instituti
  • D. M. Tuychibaeva Toshkent davlat stomatologiya instituti
  • L.A. Adhamova "Shifo nur ko`p tarmoqli tibbiy markazi” MChJ Toshkent. O`zbekiston

DOI:

https://doi.org/10.57231/j.ao.2023.4.4.012

Ключевые слова:

anizometropiya, ambliopiya, refraksion jarrohlik

Аннотация

Dolzarbligi. Refraksion ambliyopiyani davolash samaradorligi anizometropiyani o'z vaqtida va to'liq davolashga bog'liq. Hozirgi vaqtda anizometropiyada odatiy davolash usullari samara bermagan vaqtlarda xirurgik davoga ko'rsatma ekanligi, izlanish maqsadli ekanligidan dalolatdir. Kattalar orasida eksimer lazer yordamida ko'rish o`tkirligini tiklashning mashhurligi shundaki, kam shikastlanish, operatsiyaning soddaligi va natijaga darxol erishishdir. Tadqiqot мaqsadi. LASIK operatsiyasining refraktsion ambliyopiya davolashda samaradorligini o'rganishdir. Material va usullari. LASIK operatsiyasi “Shifo nur” klinikasida 10 bola va o'spirinda (11–8 yoshdan boshlab miopiya va gipermetropiya bilan 16 yoshgacha (M±m = 11,40±0,81) amalga oshirildi. Tadqiqot natijalari va xulosa. Operatsiyalar paytida asoratlar kuzatilmadi. Operatsiyadan keyingi erta davrda klinik og'ish rejalashtirilganidan refraktsiya 1,5 gipokorrektsiya dptri (m±m = 0,86±0,04). Operasiyadan 3 oydan so`ng erishilgan sinishning hisoblangan sinishdan og'ishi o'rtacha 0,64±0,07 dptrni tashkil etdi. Jarrohlik amaliyoti va konservativ terapiya so`ng korreksiyalanmagan ko`rish o`tkirligi mioplarda m±m = 0,48±0,04 gacha (0,2 dan 0,9 gacha); gipermetroplarda — m±m = 0,37±0,02 gacha (0,06 dan 0,5 gacha)  operatsiyadan oldingi kutilgan ko'rish o`tkirligi darajasidan oshib ketdi.

Биографии авторов

N.R. Yangieva, Toshkent davlat stomatologiya instituti

Tibbiyot fanlari doctori, Oftalmologiya kafedrasi dotsenti

D. M. Tuychibaeva, Toshkent davlat stomatologiya instituti

Tibbiyot fanlari doctori, Oftalmologiya kafedrasi dotsenti

L.A. Adhamova, "Shifo nur ko`p tarmoqli tibbiy markazi” MChJ Toshkent. O`zbekiston

Oftalmoxirurg

Библиографические ссылки

Воронин Г. В., Аветисов С. Э. Эксимерлазерная коррекция аметропий у детей ⁄⁄ Вестн. офтальмологии. — 2001.– № 2. – С. 53–55.

Медведева Н. И., Шелудченко В. М. Выбор метода хирургической коррекции гиперметропической анизометропии у детей ⁄⁄ Вестник офтальмологии.– 2003.– № 6. – С. 14–18.

Рыбинцева Л. В., Шестых Е. В. Отдаленные результаты применения эксимерлазерной коррекции при аномалиях рефракции у детей и подростков ⁄⁄ Рефракционная хирургия и офтальмология.– 2004. – Т. 4 (№ 4). – С. 8–12.

Agarwal A., Agarwal A., Agarwal T. et al. Results of pediatric laser in situ keratomileusis ⁄⁄ J. Cataract Refract. Surg.– 2000. – Vol. 26. – P. 84–689.

Astle W. F., Rahmat J., Ingram A. D., Huang P. T. Laser-assisted subepithelial keratectomy for anisometropic amblyopia in children: Outcomes at 1 year ⁄⁄ J. Cataract Refract. Surg.– 2007. – Vol. 33. – P. 2028–2034.

Kohnen T. Refractive surgery in children ⁄⁄ J. Cataract Refract. Surg.– 2007. – Vol. 33. – P. 2001.

Phillips C. B., Prager T. C., McClellan G., Mintz-Hittner H. A. Laser in situ keratomileusis for treated anisometropic amblyopia in awake, autofixating pediatric and adolescent patients ⁄⁄ J. Cataract Refract. Surg.– 2004. – Vol. 30. – No. 12. – P. 2522–2528.

Rashad K. M. Laser in situ keratomileusis for myopic anisometropia in children ⁄⁄ J. Cataract Refract. Surg.– 1999. – Vol. 15. – P. 429–435.

Agzamova S. S. Improvement of diagnostics and treatment of ophthalmic complications in zygomatic and orbital injuries. "Ophthalmology. Eastern Europe". 2021:11(3);311–320. https://doi.org/10.34883/PI.2021.11.3.030

Агзамова С. С. Ретроспективный анализ состояния офтальмологического статуса при травмах скулоорбитального комплекса. Stomatologiya. 2021;1(82):89–92. https://doi.org/10.34920/2091–5845–2021–29

Туйчибаева ДМ, Янгиева НР. Усовершенствование консервативного лечения возрастной макулодистрофии. Практическая медицина. 2018;16(4): 81–83. [Tuychibaeva DM, Yangieva NR. Improvement of conservative treatment of age-related macular degeneration. Practical medicine. 2018;16(4): 81–83. (In Russia)].

Янгиева Н. Р., Туйчибаева Д. М. Клиническая оценка эффективности комплексного лечения возрастной макулодистрофии // Современные технологии в офтальмологии. — 2017. — № 3. — С. 276–280. — EDN ZENRBT.

Bakhritdinova F. A., Urmanova F. M., Tuychibaeva D. M. Diagnostic role of angiography optical coherent tomography in diabetic retinopathu. Advanced Opthalmology. 2023;2(2):29–34. DOI: https://doi.org/10.57231/j.ao.2023.2.2.005

Bakhritdinova F. A., Urmanova F. M., Tuychibaeva D. M. Evaluation of the effectiveness of a conservative method of treatment of

early srage diabetic retinopathy. — Advanced Opthalmology. — 2023;2(2):35–41. DOI: https://doi.org/10.57231/j.ao.2023.2.2.006

Загрузки

Опубликован

2023-07-07

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...